مرجع خبری چلسی
درباره وبلاگ


به مرجع خبری چلسی خوش آمدید
در این وبلاگ آخرین اخبار باشگاه چلسی به اطلاع شما خواهد رسید.

پست الکترونیکی‎:
Imanstalone@gmail.com

آی دی یاهو:
imanstalone@yahoo.com

مدیر وبلاگ : ایمان
مطالب اخیر
نویسندگان
ﺣﺎﻝ ﻣﻮﺭﯾﻨﯿﻮ ﺑﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻧﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺭﺍﻣﻮﺱ ﺣﻖ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ .

ﺁﯼ ﺍﺳﭙﻮﺭﺕ - ﮊﻭﺯﻩ ﻣﻮﺭﯾﻨﯿﻮ، ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﭼﻠﺴﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﺯ ﺳﺮﺧﯿﻮ ﺭﺍﻣﻮﺱ ﻭ ﻭﯾﺴﻨﺘﻪ ﺩﻟﺒﻮﺳﮑﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺩﯾﮕﻮ ﮐﺎﺳﺘﺎ ﻭ ﺳﺴﮏ ﻓﺎﺑﺮﮔﺎﺱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ . ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺍﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ
ﺩﻟﯿﻞ ﻣﺼﺪﻭﻣﯿﺖ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻭﯼ ﺍﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ .
ﺭﺍﻣﻮﺱ، ﻣﺪﺍﻓﻊ ﺭﺋﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺎ ﻣﺼﺪﻭﻣﯿﺖ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ
ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯽﮐﻨﺪ . ﺣﺎﻝ ﻣﻮﺭﯾﻨﯿﻮ ﺑﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻧﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺭﺍﻣﻮﺱ ﺣﻖ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮ
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ .
ﺍﻭ ﮔﻔﺖ ": ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺩﺍﻧﻢ ﺳﺮﺧﯿﻮ ﺭﺍﻣﻮﺱ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﻧﯿﺴﺖ . ﺍﻭ
ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻼﺷﻢ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺩﻫﻢ ﻭﻟﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﻧﯿﺴﺘﻢ . ﭘﺰﺷﮏ ﭼﻠﺴﯽ ﻭ ﭘﺰﺷﮏ
ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺍﺳﭙﺎﻧﯿﺎ، ﺗﺴﺖﻫﺎﯼ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ، ﺑﺎﺯﯼ ﻧﮑﻨﻨﺪ . ﻣﻦ
ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﻢ ﻭ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺭﺍﻣﻮﺱ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﯿﺮ، ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ
ﯼ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩﯼ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ . ﻭﻧﺴﺎﻥ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭﻟﺰ ﺑﺎﺯﯼ ﻧﮑﺮﺩ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﺑﺮﺍﯼ ﺳﯿﺘﯽ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩ . ﺍﻭ ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺍﺵ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﮐﺮﺩﻩ؟ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ . ﺍﻭ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻥ ﺑﻠﮋﯾﮏ
ﺍﺳﺖ ".
ﻣﻮﺭﯾﻨﯿﻮ ﺳﭙﺲ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺩﻟﺒﻮﺳﮑﻪ ﮔﻔﺖ ": ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺗﯿﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﺎﻣﻞ ﺩﺍﺭﻡ . ﺍﮔﺮ ﺩﻟﺒﻮﺳﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ
ﺍﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻦ . ﻣﻦ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺗﯿﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ
ﺑﻪ ﺣﺮﻑﻫﺎﯾﺶ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻓﺎﺑﺮﮔﺎﺱ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮﺩ . ﺩﯾﮕﻮ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﯽ ﺭﯾﮑﺎﻭﺭﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ 2
ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺷﺖ ".

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 29 فروردین 1396 10:31 ب.ظ
Wonderful work! This is the kind of information that are meant
to be shared around the web. Disgrace on the seek engines
for not positioning this put up higher! Come on over and discuss
with my web site . Thank you =)
دوشنبه 3 آذر 1393 08:26 ب.ظ
دارن میسوزن وقتی میبینن توتیم ملی نمیتونن درست ازشون استفاده کنن ودرخششی ندارن ولی توچلسی بهترینن
راموس تو بهتره بجای چرت گفتن بری گاو بازیتوبکنی
ایمان اره واقعا.الکی نیس که بهش میگن راموس بی ناموس :-)
دوشنبه 3 آذر 1393 01:46 ب.ظ
عکس های جدید آرام جعفری در پشت صحنه فیلم جدیدش
http://topak.ir/?p
دوشنبه 3 آذر 1393 01:41 ب.ظ
کاش یکم بازدید وبلاگت بیشتر بود ، حیف این مطالبه!!!
بازدید وبلاگ من بد نیست ، اگه دوست داشتی میتونی باهام تبادل لینک کنی، وبلاگ من مرجع بهترین وبلاگ نویسان ایرانه. یه سر بهم بزن.
دوشنبه 3 آذر 1393 01:39 ب.ظ
سلام. خسته نباشید وبلاگ شما بسیار زیباست
خواهشمندم به سایت من هم سر بزنید
مطالب جدید بذارید و دوست داشتین بنده را لینک کنید
ممنونم ازت
دوشنبه 3 آذر 1393 01:38 ب.ظ
اگر سنتان زیر18سال میباشید خواهش میکنم این نظر رو نخونید ///کتاب آموزش مسائل جنسی و زناشویی برای اولین بار کاملا تصویری و عکسهای واقعی این کتاب ۱۰۰٪ مورد نیاز شماست چه مجرد و چه متاهل فقط تا 30 آذر 93 با این قیمت استثنایی عرضه میشود این کتاب آموزشی مخصوص افراد بالای 18 سال بویژه زوج های جوان است .از عواقب خودارضایی با خبرید ؟ موثرترین راههای ترک ان را می دانید؟ آقایان ! از زود انزالی رنج می برید ؟ خانم ها ! همسرتان قادر به ارضا شما نیست ؟ از سایز آلت خود ناراضی هستید ؟ نظر خانم ها را در این مورد می دانید ؟ میخواهید به همراه همسرتان ارگاسم طولانی و دلپذیر داشته باشید ؟ می خواهید لذت جنسی دو طرفه را تجربه کنید ؟ جواب همه افراد مثبت است اما به علت حجب و حیا در خانواده ها اموزش این مسائل مهم به خوبی صورت نمی گیرد و به علت عدم اگاهی و در برخی موارد اگاهی های غیر علمی و ناقص بسیاری افراد قادر به لذت بردن ازاین عواطف و احساسات خدادادی نیستند و برعکس عامل سرخوردگی و نگرانی و تشویش و اختلال در زندگی روزمره شان نیز می شود....این کتاب در سایت های دیگر با قیمت12000تومان فروخته میشود اما ما به دلیل اهمیت آن این کتاب را تنها با4200تومن عرضه میکنیم .برای خریدآنلاین ودانلود آن به وبلاگ ما مراجعه کنید ./
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


موضوعات
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :